Krajowy Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lipca 2017 10:53

Bazy teleadresowe - do upowszechnienia, zgodnie z pkt 2.1.4 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na łata 2014 - 2020”. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działanie 4.2.4).


1.      Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

2.      Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.

3.      Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

4.      Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

5.      Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

6.      Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7.      Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

8.      Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Zmieniony: poniedziałek, 10 lipca 2017 11:11
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!