Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. Jerzy Dybus   
wtorek, 18 lipca 2017 11:02

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177 ze zm.), § 56 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz § 11 ust. 8 Regulaminu Pracy Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2016 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić dzień 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie.
§ 2. W zamian za dzień wolny od pracy (14 sierpnia 2017 roku) ustalić dzień 26 sierpnia 2017 roku dniem pracy, w wymiarze 8 godzin.
§ 3. W dniach wolnych od pracy - w sprawach istotnych - należy kontaktować się ze mną telefonicznie pod nr tel. 600 408 614.
§ 4. Informacje o ustalonym dniu wolnym od pracy za odpracowaniem w sobotę umieścić na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, na tablicy ogłoszeń i w innym miejscu widocznym dla interesantów.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prokurator Regionalny

Zmieniony: wtorek, 18 lipca 2017 11:04
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!