Informacja prasowa w sprawie RP I Ds 18.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. Piotr Dynia   
wtorek, 12 września 2017 12:41

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Wydział I Do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje postępowanie o sygn. RP I Ds 18.2016 w sprawie działalności w okresie co najmniej od marca 2015 do czerwca 2015 roku zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym karuzelowym obrotem sprzętem elektronicznym w tym telefonami komórkowymi.

Czynności w tej sprawie wykonuje CBŚP – Zarząd do Spraw Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej w Rzeszowie. Śledztwo swoim zakresem obejmuje obecnie działalność podmiotów gospodarczych na terenie województw m.in. podkarpackiego, małopolskiego, jak i podmiotów zagranicznych,

Ujawniony w toku postępowania mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem, wyłącznie w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna sprzedaży sprzętu elektronicznego, pomiędzy powiązanymi firmami, wewnątrzwspólnotowej dostawie a następnie ponownym wprowadzeniu tego samego asortymentu na terytorium Polski. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT, na podstawie których składano deklaracje, do właściwych miejscowo urzędów skarbowych, stanowiące podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.

Ustalona kwota uszczuplenia należności publicznoprawnej, wynikająca z wyłudzenia zwrotu podatku VAT wynosi co najmniej 547.066,00 zł natomiast wartość narażenia Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej wynosi co najmniej 6.530.687,00 zł.

W dniu 12 września 2017 r. zatrzymano 6 osób zaangażowanych w przestępczą działalność. Aktualnie realizowane są czynności procesowe związane z przedstawieniem poszczególnym osobom zarzutów popełnienia przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw karno – skarbowych.

 

Zmieniony: wtorek, 12 września 2017 14:00
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!