Informacja prasowa w sprawie RP I Ds 62.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. G. Zarański   
środa, 04 października 2017 08:08

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nadzoruje śledztwo dotyczące przywłaszczanie środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Łączna szkoda, poniesiona przez Skarb Państwa wynosi ponad 24 miliony złotych.

W sprawie podejmowane są dalsze czynności, w tym w dniu 4 października 2017 r. dokonano zatrzymania kolejnych dwóch osób :

- Dariusza K. przedsiębiorcę zaangażowanego w przestępczy proceder, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przywłaszczanie środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i inne. Dariuszowi K. przypisuje się również współudział w przywłaszczeniu ponad 3 milionów złotych.

- Tomasza S. byłego ( w latach 2013 – 2017 ) Zastępcę Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości, któremu przedstawiono zarzut przyjmowania korzyści majątkowych w łącznej kwocie co najmniej 121.500,00 zł, tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k. i inne.

W dniu 4 października 2017 r. planowane jest ogłoszenie zarzutów wyżej wskazanym osobom oraz ich przesłuchanie w charakterze podejrzanych. W zależności od poczynionych ustaleń prokurator prowadzący postępowanie podejmie decyzje w przedmiocie skierowania do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania bądź zastosuje inne wolnościowe środki zapobiegawcze.

 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!