Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie RP I Ds 26.2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. G. Zarański   
wtorek, 17 października 2017 07:21

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie RP I Ds. 26.2017 przeciwko Mariuszowi G. i Markowi B., oskarżonym o to, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, powołując się na wpływy w instytucji państwowej tj. Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, podjęli się załatwienia sprawy polegającej na uzyskaniu informacji o terminach planowanych kontroli skarbowych w zamian za korzyść majątkową w kwocie łącznej 5.500,00 Euro, doprowadzając prezesa zarządu spółki J.M. International do niekorzystnego rozporządzenia mienieni w wyżej wymienionej kwocie poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i faktycznych możliwości podjęcia działań we wskazanym zakresie, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 230 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art.
11 § 2 k.k.

Niezależnie od tego Marka B. oskarżono także o to, że popełnił czyn zabroniony polegający na tym, że działając w zamiarze aby prezes zarządu spółki J.M. International popełnił przestępstwo polegające na działaniu w celu udaremnieniu wykonania decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o zabezpieczeniu wy konania przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie nie mniejszej niż 1.250.000,00 zł, poprzez udaremnienie zaspokojenia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu poprzez ukrycie majątku spółki w następstwie założenia nowych, nie ujawnionych organowi egzekucyjnemu rachunków bankowych zagrożonych zajęciem, swoim zachowaniem ułatwił mu jego popełnienie, udzielając rady w zakresie sposobu uniknięcia egzekucji, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k.

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8. W kwestii winy oskarżonych orzekać będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu.

 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!