Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. Jerzy Dybus   
środa, 25 października 2017 11:50

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U.2017.1767 ze zm.), § 56 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
7 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz.U.2017.1206), w związku z treścią art. 130 § 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2016.1666 ze zm.) zarządza się,
co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 2 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku, obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

§ 2. W dniu wolnym od pracy - w sprawach istotnych - należy kontaktować się ze mną telefonicznie pod nr tel. 600 408 614.

§ 3. Informację o ustalonym dniu wolnym od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, na tablicy ogłoszeń i w innym miejscu widocznym dla interesantów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!