Zarzuty dla Dyrektorów Sądów w związku z przywłaszczeniem prawie 25 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. G. Zarański   
wtorek, 28 listopada 2017 10:42

Dziś (28 listopada 2017 roku) prokurator będzie kontynuował czynności procesowe z udziałem sześciu Dyrektorów Sądów, zatrzymanych wczoraj (27 listopada 2017 roku) w związku ze sprawą przywłaszczenia prawie 25 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Po zakończeniu przesłuchań zostaną podjęte decyzje o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych, w tym o ewentualnym wystąpieniu do Sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

27 listopada 2017 roku, po wykonaniu czynności procesowych w stosunku do czterech z podejrzanych, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze:
-    wobec Mateusza W. pełniącego funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu - poręczenie majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu,
-    wobec Mariusza B. pełniącego    funkcję    Dyrektora    Sądu    Rejonowego w Chrzanowie - poręczenie majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydawania paszportu,
-    wobec Ryszarda P. pełniącego    funkcję    Dyrektora    Sądu    Rejonowego w Wadowicach - poręczenie majątkowe w kwocie 15.000,00 zł, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu,
-    wobec    Andrzej    Cz. pełniącego    funkcję    Dyrektora    Sądu    Rejonowego w Oświęcimiu - poręczenie majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydawania paszportu.

 

Co prokurator zarzucił podejrzanym

W toku śledztwa ustalono, że podejrzani Dyrektorzy Sądów przyjmowali korzyści majątkowe w określonej wysokości w zamian za przychylność w kwestiach dotyczących zlecania usług podmiotom gospodarczym współpracującym z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, jak też nadzorowania realizacji usług przez te podmioty oraz aprobatę i dyspozycyjność względem podejrzanego Andrzeja P. - Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie w zakresie podejmowanych przez niego decyzji związanych z zarządzaniem mieniem sądów.

Podejrzani Dyrektorzy Sądów przyjęli, tytułem rzekomej zapłaty za wykonanie prac zleconych w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne z określonymi podmiotami gospodarczymi, które miały charakter fikcyjny i w rzeczywistości nie były zrealizowane, bądź obejmowały zakres prac wykonanych w ramach obowiązków służbowych, pieniądze:

- Roman P. - były Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - w łącznej kwocie co najmniej 47 tysięcy 400 złotych.
- Jacek G. - pełniący funkcję Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie - w łącznej kwocie co najmniej 231 tysięcy 500 złotych,
- Edward K. - pełniący funkcję Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach - w łącznej kwocie co najmniej 227 tysięcy 750 złotych,
- Józef K. - były Dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - w łącznej kwocie co najmniej 170 tysięcy 500 złotych,
- Bolesław R. - pełniący funkcję Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie - w łącznej kwocie co najmniej 130 tysięcy złotych,
- Mirosław S. - były Dyrektor Sądu Rejonowego w Zakopanem - w łącznej kwocie co najmniej 22 tysiące złotych,
- Andrzej Cz. - pełniący funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu - w łącznej kwocie co najmniej 13 tysięcy złotych,
- Mariusz B. - pełniący funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Chrzanowie - w łącznej kwocie co najmniej 4 tysiące złotych,
- Mateusz W. - pełniący funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu - w łącznej kwocie co najmniej 4 tysiące złotych, 
- Ryszard P. - pełniący funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Wadowicach - w łącznej kwocie co najmniej 4 tysiące złotych.

Podejrzanym zarzucono popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym z art. 228 § 1 kodeksu karnego.

W toku śledztwa ustalono ponadto, że podejrzani Dyrektorzy Sądów, wspólnie z innymi podejrzanymi w tej sprawie, brali udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy. Dochodziło do tego poprzez podpisywanie fikcyjnych umów oraz poświadczających nieprawdę rachunków potwierdzających ich realizację, a także posługiwanie się tymi dokumentami.

W związku z tym zarzucono im również popełnienie przestępstw z art. 299 § 1 i 5 kodeksu karnego, art. 271 § 1 kodeksu karnego i art. 273 kodeksu karnego.

W toku postępowania zabezpieczono dotychczas mienie o łącznej wartości prawie 8 milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.


Zmieniony: wtorek, 28 listopada 2017 10:55
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!