Informacja dla pokrzywdzonych PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. Anna Romaniuk   
piątek, 09 lutego 2018 11:39

W związku z pojawiającymi się w artykułach internetowych oraz w mediach w tym mediach społecznościowych określeniami "polskie obozy koncentracyjne" , "polskie obozy śmierci" i podobnymi lub zbliżonymi, osobom których dobra osobiste zostały naruszone poprzez użycie powyższych sformułowań przysługuje prawo wytoczenia powództwa o ich ochronę na podstawie art. 23 k.c. i art. 24 k.c. Właściwym do rozpoznania powództwa w I instancji jest Sąd Okręgowy.

Prokurator, w oparciu o treść art. 7 k.p.c. i art. 55 k.p.c. posiada legitymację procesową do wytoczenia takiego powództwa na rzecz oznaczonej osoby lub w oparciu o treść art. 60 §1 k.p.c. może wstąpić do już toczącego się postępowania.

Zmieniony: piątek, 09 lutego 2018 11:59
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!