19-25 lutego 2018 r. - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. Jerzy Dybus   
poniedziałek, 19 lutego 2018 11:33

Dzień 22 lutego został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw. W 2018 roku w dniach 19-25 lutego obchodzony będzie po raz kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Obchody mają na celu zwrócenie uwagi zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Jedną z form pomocy są bezpłatne porady prawne udzielane w czasie obchodów m.in. w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

W prokuraturach okręgu regionu rzeszowskiego zorganizowane będą dyżury prokuratorów, którzy udzielać będą porad prawnych osobom pokrzywdzonym.

Szczegółowe informacje o dyżurach i innych formach działania zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Prokuratur Okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.

W siedzibach prokuratur możliwe będzie także uzyskanie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy ofiarom przestępstw.

Lista organizacji, które świadczą w 2018 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dostępna jest pod adresem: http: //funduszsprawiedliwości.gov.pl/.

W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie stosownych informacji będą udzielać prokuratorzy w godzinach urzędowania, a w poniedziałek - 19 lutego 2018 roku do godz. 16.30.

 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!