Informacja prasowa w sprawie RP I Ds 62.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 lipca 2018 14:10

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nadzoruje śledztwo dotyczące przywłaszczanie środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Łączna szkoda, poniesiona przez Skarb Państwa aktualnie wynosi ponad 32 miliony złotych.

W sprawie podejmowane są dalsze czynności, w tym w dniu 18 lipca 2018 r. dokonano zatrzymania kolejnych czterech osób zatrudnionych w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a to: Józefy M., Katarzyny Ś., Katarzyny S., Tomasza P.

Wobec wszystkich wymienionych powyżej osób sporządzone zostały postanowienia o przedstawieniu zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na przywłaszczaniu środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie, tj. przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., jak również popełnienia przestępstwa polegającego na podejmowaniu czynności w celu upozorowania legalności źródeł pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z dokonanego przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie, to jest przestępstwa kwalifikowanego z art. 299 § 1 k.k. i inne.

Aktualnie wykonywane są czynności polegające na ogłoszeniu zarzutów wyżej wskazanym osobom oraz przesłuchaniu ich w charakterze podejrzanych.

Po zakończeniu czynności procesowych podjęte zostaną decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych.

Prokurator Prokuratury Regionalnej

Grzegorz Gerlicki

 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!