W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zawieszono do odwołania przyjmowanie Interesantów w sprawie skarg i wniosków.

W sytuacjach nie wymagających bezpośredniej rozmowy z prokuratorem proszę o kontaktowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Korespondencja doręczana osobiście przez Interesantów do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przyjmowana jest na bieżąco w godzinach urzędowania przez biuro podawcze.