Informujemy, że od 8 lutego 2019 r. Stowarzyszenie „Nowa Kultura" w Jarosławiu nr KRS 0000296159, realizuje zadania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości - „Funduszu Sprawiedliwości" w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Zakres, którym zajmować się będzie Stowarzyszenie określony został w §36 ust. l Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Prokurator Regionalny w Rzeszowie informuje, że Zarządzeniem Nr 68/18 z dnia 30 listopada 2018 roku ustalił dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuratorze Regionalnej w Rzeszowie.

W zamian za dzień wolny od pracy (24 grudnia 2018 r.) ustalił dzień 15 grudnia 2018 roku (sobota) dniem pracy w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w wymiarze 8 godzin - tj. od 7.30 do 15.30.