W dniu 16 marca 2021 roku Prokurator Regionalny w Rzeszowie ogłosił konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie (1 etat) - nr: RP III WOS 1111.1.2021. Termin składania dokumentów został określony na dzień 2 kwietnia 2021 roku.