Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.2.2018, po przeprowadzeniu w dniu 17 października 2018 roku drugiego etapu konkursu - ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.