Prokurator Regionalny w Rzeszowie informuje, że po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, w liczbie dwóch etatów, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.2.2018:

  1. Do zatrudnienia zostali zakwalifikowani:

- Jerzy Katan,

- Urszula Bőhm.

  1. Wyłoniono rezerwową listę kandydatów, na której został umieszczony:

- Krzysztof Fedasz.