Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 77/18 Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku do przeprowadzenia konkursu o oznaczeniu RP III WOS 1111.3.2018 na stanowisko asystenta prokuratora 
w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838),  po  sprawdzeniu prac konkursowych z drugiego  etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2019 roku, składających się z zadania testowego i pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów wybranych przez kandydata, ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego  etapu konkursu:

 1. Barbara Berkowicz
 2. Anna Budnik
 3. Patryk Fieducik
 4. Bartosz Fundakowski
 5. Dagmara Furtak
 6. Wojciech Jękot
 7. Ewelina Jurczak
 8. Mateusz Karpiak
 9. Łukasz Łoziński
 10. Katarzyna Maladyn - Krupa
 11. Kamil Michalik
 12. Michał Pankiewicz
 13. Szczepan Piela
 14. Gabriela Szczepkowicz
 15. Olaf Zabroński.

Trzeci  etap konkursu zostanie przeprowadzony  w dniu 21 lutego 2019 roku
o godzinie 09:00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d  w Rzeszowie, sala nr 31 – parter.

Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoba bez dokumentu  nie zostanie dopuszczona do trzeciego etapu konkursu.

Trzeci  etap konkursu przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzone będą predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora. Komisja bierze pod uwagę, przy odpowiedzi na zadawane pytania, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania
w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowanych czynności, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania, zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczęcia dochodzenia.  

Predyspozycje kandydatów  do wykonywania zadań asystenta prokuratora komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów.

Konkurs jest przeprowadzany według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia  konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838).