W dniu 11 lutego 2019 roku Prokurator Regionalny w Rzeszowie ogłosił konkurs na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie (1 etat) - nr: RP III WOS 1111.1.2019. Kandydaci powinni składać dokumenty do dnia 1 marca 2019 roku.

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 77/18 Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku do przeprowadzenia konkursu o oznaczeniu RP III WOS 1111.3.2018 na stanowisko asystenta prokuratora 
w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838),  po  sprawdzeniu prac konkursowych z drugiego  etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2019 roku, składających się z zadania testowego i pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów wybranych przez kandydata, ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego  etapu konkursu:

Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie

Pytania testowe z konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie przeprowadzonego w 2017 roku

W dniu 21 listopada 2018 roku Prokurator Regionalny w Rzeszowie ogłosił konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie (2 etaty) - nr: RP III WOS 1111.3.2018. Termin składania dokumentów został określony do dnia 12 grudnia 2018 roku.

Prokurator Regionalny w Rzeszowie informuje, że po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, w liczbie dwóch etatów, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.2.2018:

  1. Do zatrudnienia zostali zakwalifikowani:

- Jerzy Katan,

- Urszula Bőhm.

  1. Wyłoniono rezerwową listę kandydatów, na której został umieszczony:

- Krzysztof Fedasz.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.2.2018, po przeprowadzeniu w dniu 17 października 2018 roku drugiego etapu konkursu - ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.