W dniu 21 listopada 2018 roku Prokurator Regionalny w Rzeszowie ogłosił konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie (2 etaty) - nr: RP III WOS 1111.3.2018. Termin składania dokumentów został określony do dnia 12 grudnia 2018 roku.

Prokurator Regionalny w Rzeszowie informuje, że po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, w liczbie dwóch etatów, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.2.2018:

  1. Do zatrudnienia zostali zakwalifikowani:

- Jerzy Katan,

- Urszula Bőhm.

  1. Wyłoniono rezerwową listę kandydatów, na której został umieszczony:

- Krzysztof Fedasz.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.2.2018, po przeprowadzeniu w dniu 17 października 2018 roku drugiego etapu konkursu - ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.