Prokuratura Regionalna w Rzeszowie jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.

Została utworzona 4 marca 2016 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów własności (Dz. U.2016.270).

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177).

Mapa obszaru działania


Aktualnie Prokuratura Regionalna w Rzeszowie obejmuje obszar właściwości czterech Prokuratur Okręgowych, a mianowicie w:

  • Rzeszowie
  • Krośnie
  • Przemyślu
  • Tarnobrzegu