Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 19 maja 2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. M. Chudzik   
piątek, 19 maja 2017 10:30

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nadzoruje prowadzone przez Delegaturę w Rzeszowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego śledztwo w sprawie narażenia w Rzeszowie, Katowicach i innych nieustalonych miejscach na uszczuplenie podatku VAT wielkiej wartości ok. 62 mln zł, przez wykorzystanie łańcucha podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych, pozorujących transakcje gospodarcze i tworzących fikcyjną dokumentację dotyczącą obrotu towarowego, poprzez nie ujawnienie właściwemu organowi podatkowemu źródła pochodzenia towaru w postaci mas bitumicznych nieustalonej wartości i posługując się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi nabycie mas bitumicznych przez szereg podmiotów gospodarczych w ramach dostaw krajowych i wewnątrzwspólnotowych, które to transakcje
w rzeczywistości nie miały miejsca, tj. o przestępstwo z art. 54 § 1 k.k.s. oraz art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62§ 2 k.k.s. w zw. z 37 § 1 pkt 1,2 w zw. z art. 6 § 2 k.k.s .w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.

Jak wynika poczynionych w sprawie ustaleń, wartość uszczuplenia należności publiczno-prawnej wstępnie oszacowano na ok. 62 mln zł, przy czym obecnie straty na rzecz Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 120 mln zł.

Podstawą do wszczęcia śledztwa były ustalenia poczynione przez funkcjonariuszy ABW Delegatura w Rzeszowie, które wskazywały na działalność szeregu podmiotów gospodarczych w latach 2012 – 2016, ukierunkowanych na zaniżanie lub nie deklarowanie zobowiązań w podatku od towarów i usług, w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu masami bitumicznymi i asfaltem. Analiza okoliczności objętych postępowaniem uzasadniała podejrzenie tworzenia łańcucha podmiotów gospodarczych deklarujących fikcyjne transakcje wewnątrzwspólnotowe i obrót krajowy towarem w postaci mas bitumicznych i innym, celem uzyskania nielegalnych korzyści poprzez uniknięcie zapłaty należnego podatku VAT i dokonywania odliczeń w deklaracjach VAT - 7.

Jak ustalono w tej sprawie, osoby podejrzewane o zorganizowanie tego procederu, poprzez sieć utworzonych w tym celu firm, mających jedynie pozorować rzeczywistą działalność gospodarczą, symulowały realizacje dostaw wewnątrzwspólnotowych wskazanego wyżej towaru, nie uiszczając należnych podatków. W proceder były zaangażowane nie tylko firmy zarejestrowane na terenie Polski, ale także kilku krajów europejskich.

W dniu 18 maja 2017 r. funkcjonariusze Delegatury ABW w Rzeszowie, wspólnie z pracownikami Podkarpackiego, Małopolskiego i Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego, działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań w tym siedzib spółek zaangażowanych w przestępczy proceder oraz lokali mieszkalnych należących do prezesów oraz udziałowców tych spółek. Przeszukania miały miejsce na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. W trakcie tych czynności oprócz dokumentacji finansowo – księgowej zabezpieczono szereg elektronicznych nośników danych, co zostanie poddane szczegółowym oględzinom.

Śledztwo na dzień dzisiejszy prowadzone jest „w sprawie”, przy czym ma ono charakter rozwojowy i nie wyklucza się postawienia zarzutów wobec osób uczestniczących w rozpoznawanej karuzeli podatkowej.

 

 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!