Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 1 czerwca 2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. M. Chudzik   
czwartek, 01 czerwca 2017 19:27

Zarzuty dla pięciu pracowników sądu w związku z przywłaszczeniem wielu milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Dziś (01 czerwca 2017 roku) Prokuratura Regionalna w Rzeszowie przedstawiła zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowania korzyści majątkowych oraz prania brudnych pieniędzy i poświadczania nieprawdy w dokumentach zatrzymanym wczoraj (31 maja 2017 roku) pięciu pracownikom Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Co zarzuca się podejrzanym

Prokuratorskie zarzuty usłyszeli:

  • Wojciech M. - zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

  • Grzegorz K. - Główny Specjalista do Spraw Informatyzacji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie,

  • Urszula S. - Starszy Inspektor Działu Księgowości, a następnie pełniąca obowiązki Głównej Księgowej Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

  • Zenon D. - Główny Specjalista do Spraw Zamówień Publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie,

  • Tomasz W. - pracownik administrujący systemami informatycznymi w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego). Grupa ta działał co najmniej od lipca 2012 roku do listopada 2016 roku w Krakowie oraz w innych miejscowościach. Na jej czele stał inny podejrzany w tej sprawie Andrzej P. – Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W jej skład wchodzili również między innymi Główna Księgowa tego sądu – Marta K., Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa - Marcin B. oraz przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty poświadczające rzekome wykonanie zleceń na rzecz tego sądu w celu uzyskania nienależnych środków pieniężnych.

Pięciu pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie jest także podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych znacznej wartości w kwotach od 41 tysięcy złotych do ponad 462 tysięcy złotych (art. 228 par. 1 i 5 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego). Prokurator zarzucił im także pranie brudnych pieniędzy i poświadczania nieprawdy w dokumentach (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego i art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego).

Skierowano wnioski o areszt

Po ogłoszeniu zarzutów prokurator przesłuchał pięciu pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie w charakterze podejrzanych.

Z uwagi na rolę w przestępczym procederze podejrzanych: Wojciecha M., Grzegorza K., Zenona D., prokurator wystąpił dziś (01 czerwca 2017 roku) do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec podejrzanego Tomasza W. i Urszuli S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Rozwojowy charakter sprawy

W prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie śledztwie dotyczącym przywłaszczenia ponad 20 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie już wcześniej Sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie w stosunku do ośmiu osób. Są wśród nich Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Główna Księgowa tego sądu i Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa.

Ponadto Prokuratura Regionalna w Rzeszowie wystąpiła 3 marca 2017 roku do Sądu Dyscyplinarnego dla sędziów o podjęcie uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny 20 marca 2017 roku uchylił immunitet byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie - Krzysztofowi S. Nie uwzględnił jednak wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokuratura nie zgodziła się z tą częścią rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Łodzi – Sądu Dyscyplinarnego i zaskarżyła ją do Sądu Najwyższego.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Zmieniony: czwartek, 01 czerwca 2017 19:29
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!