Informacja prasowa w sprawie RP I Ds.36.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. M. Chudzik   
wtorek, 18 lipca 2017 12:20

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Wydział I Ds. Przestępczości Gospodarczej nadzoruje postępowanie o sygn. RP I Ds. 36.2016 w sprawie działania tzw. karuzeli podatkowej w obrocie blachą w kręgach oraz folią stretch. Czynności w tej sprawie wykonuje CBŚP-Zarząd do Spraw Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej w Rzeszowie.

Śledztwo swoim zakresem obejmuje obecnie działalność kilkunastu podmiotów gospodarczych z regionu województw podkarpackiego raz małopolskiego, zaangażowanych w latach 2013-2014 w fikcyjny obrót towarami w postaci blachy oraz folii stretch. Ujawniony w toku postępowania mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem pomiędzy powiązanymi firmami, wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub eksporcie do firmy zagranicznej, a następnie ponownym wprowadzeniu tego samego towaru na terytorium Polski. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były podrobione bądź poświadczające nieprawdę faktury VAT, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, na podstawie których składane były deklaracje do, właściwych miejscowo, urzędów skarbowych, stanowiące podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT, bądź zastosowania prawa do zaliczenia podatku naliczonego na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Szacowana wartość szkody wyrządzonej przestępstwami wynosi 2.500.000 zł.

W dniu 18 lipca 2017 r. zatrzymano 10 osób zaangażowanych w przestępczą działalność. Zatrzymanym osobom przedstawione zostały zarzuty popełnienia przestępstw organizowania, kierowania oraz udziału w grupie przestępczej, fałszowania dokumentacji, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy. Czynności będą kontynuowane
w następnych dniach.

 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!