W związku z dokonanymi w dniu 21 listopada 2018 r. zatrzymaniami w sprawie o sygn. RP I Ds. 21.2017 Prokurator Wydziału I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przedstawił zarzuty dwóm osobom, w tym radcy prawnemu, podejrzanemu m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT oraz wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw ciekłych nieustalonego pochodzenia, w efekcie czego doszło do uszczuplenia należności podatkowej w kwocie nie mniejszej niż 7 185 770,00 zł. Wobec podejrzanego zastosowano kumulatywnie środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji oraz wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. złotych.

Ponadto, wobec drugiego z zatrzymanych, podejrzanego m.in. o tzw. „pranie brudnych pieniędzy” o łącznej wartości ponad 36 milionów złotych skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są zatrzymania kolejnych osób.