W związku z dokonanymi w dniu 21 listopada 2018 r. zatrzymaniami w sprawie o sygn. RP I Ds. 21.2017 Prokurator Wydziału I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przedstawił zarzuty dwóm osobom, w tym radcy prawnemu, podejrzanemu m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT oraz wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw ciekłych nieustalonego pochodzenia, w efekcie czego doszło do uszczuplenia należności podatkowej w kwocie nie mniejszej niż 7 185 770,00 zł. Wobec podejrzanego zastosowano kumulatywnie środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji oraz wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. złotych.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo prowadzone przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu oraz Zarząd Centralnego Biura Śledczego w Rzeszowie, dotyczące mającego miejsce w pierwszej połowie 2014 roku poświadczenia w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i innych miejscowościach na terenie Polski, nieprawdy w fakturach dokumentujących transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca, w celu usiłowania wprowadzenia w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pracowników właściwych urzędów skarbowych, poprzez podawanie w złożonych deklaracjach VAT-7 niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych dotyczących obrotu przez ustalone i nieustalone podmioty towarem w postaci oleju napędowego, narażając na uszczuplenie Skarb Państwa w wysokości co najmniej 7 185 777,00 zł, jak również wprowadzenia do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur, dotyczących obrotu olejem napędowym wystawionych w sposób nierzetelny na łączoną kwotę 38 mln zł, narażając w ten sposób Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku VAT.

W nawiązaniu do informacji z dnia 15 listopada b.r. w sprawie zatrzymań w śledztwie dotyczącym przywłaszczania środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie podajemy do wiadomości, że po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych Artura M. i Pawła R., prokurator zastosował wobec wymienionych wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nadzoruje śledztwo dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Łączna szkoda, poniesiona przez Skarb Państwa aktualnie wynosi ponad 32 miliony złotych.

W sprawie podejmowane są dalsze czynności, w tym w dniu 15 listopada 2018 r. dokonano zatrzymań kolejnych dwóch osób - pracowników CZDS IGB i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, poprzedzonych przeszukaniami, a to: Artura M. i Pawia R.

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie skierował dzisiaj do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia wobec dziesięciu byłych Dyrektorów Sądów obszaru apelacji krakowskiej i wrocławskiej, a to:

W dniu 28 marca 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie odbyła się narada z udziałem przedstawicieli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W dniu 21 marca 2018 roku odbyła się narada roczna prokuratorów regionu rzeszowskiego. Była poświęcona omówieniu i ocenie pracy jednostek prokuratury podległych Prokuratorowi Regionalnemu w Rzeszowie w 2017 roku.
W naradzie uczestniczyli: Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Przemysław Funiok, Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus, Zastępca Prokuratora Regionalnego Adam Fida, Prokuratorzy Okręgowi, Prokuratorzy Rejonowi oraz inni prokuratorzy z regionu rzeszowskiego.