W nawiązaniu do informacji z dnia 15 listopada b.r. w sprawie zatrzymań w śledztwie dotyczącym przywłaszczania środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie podajemy do wiadomości, że po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych Artura M. i Pawła R., prokurator zastosował wobec wymienionych wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nadzoruje śledztwo dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Łączna szkoda, poniesiona przez Skarb Państwa aktualnie wynosi ponad 32 miliony złotych.

W sprawie podejmowane są dalsze czynności, w tym w dniu 15 listopada 2018 r. dokonano zatrzymań kolejnych dwóch osób - pracowników CZDS IGB i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, poprzedzonych przeszukaniami, a to: Artura M. i Pawia R.

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie skierował dzisiaj do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia wobec dziesięciu byłych Dyrektorów Sądów obszaru apelacji krakowskiej i wrocławskiej, a to:

W dniu 28 marca 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie odbyła się narada z udziałem przedstawicieli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W dniu 21 marca 2018 roku odbyła się narada roczna prokuratorów regionu rzeszowskiego. Była poświęcona omówieniu i ocenie pracy jednostek prokuratury podległych Prokuratorowi Regionalnemu w Rzeszowie w 2017 roku.
W naradzie uczestniczyli: Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Przemysław Funiok, Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus, Zastępca Prokuratora Regionalnego Adam Fida, Prokuratorzy Okręgowi, Prokuratorzy Rejonowi oraz inni prokuratorzy z regionu rzeszowskiego.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej nadzoruje postępowanie o sygn. RP I Ds. 32.2017 w sprawie działania w okresie od sierpnia do października 2016 r. r. zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność polegała na deklarowaniu do właściwych Urzędów Celnych w kraju wewnątrzwspólnotowego nabywania samochodów osobowych przy pomocy podrobionych dokumentów zaniżających wartość pojazdów doprowadzając tym samym do uszczuplenia wartości podatku akcyzowego w łącznej wysokości 890.000 zł. Czynności w tej sprawie wykonuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Komunikat prasowy


Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie w dniu 29 czerwca 2018 r. skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia p-ko obywatelowi hiszpańskiemu Josepowi D.H. i dziesięciu innym osobom, którego oskarżono o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili obywatele Polski, Hiszpanii oraz państw Ameryki Łacińskiej, a która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatku VAT na stanowiącą wielką wartość łączną kwotę ponad 228 milionów złotych.