Komunikat prasowy


Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie w dniu 29 czerwca 2018 r. skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia p-ko obywatelowi hiszpańskiemu Josepowi D.H. i dziesięciu innym osobom, którego oskarżono o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili obywatele Polski, Hiszpanii oraz państw Ameryki Łacińskiej, a która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatku VAT na stanowiącą wielką wartość łączną kwotę ponad 228 milionów złotych.