Informujemy, że od 8 lutego 2019 r. Stowarzyszenie „Nowa Kultura" w Jarosławiu nr KRS 0000296159, realizuje zadania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości - „Funduszu Sprawiedliwości" w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Zakres, którym zajmować się będzie Stowarzyszenie określony został w §36 ust. l Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Nasi specjaliści w ramach projektu będą:

-udostępniać bezpłatną pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu

-udzielać bezpłatnej pomocy prawnej w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

- udostępniać bezpłatną psychoterapię, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną -wspierać dopłatami do kosztów ponoszonych przez osoby pokrzywdzone związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy

-wspierać dopłatami do kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych

-pokrywać koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi, lekarstwami, wyrobami medycznymi, przedmiotami ortopedycznymi itp.

-organizować i finansować szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe -udostępniać czasowe zakwaterowanie lub udzielać schronienia

-finansować okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

-finansować koszty związane z dostosowaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem

-finansować przejazdy środkami komunikacji publicznej lub pokrywać koszty transportu związane z uzyskiwaniem świadczeń w ramach projektu -udostępniać bezpłatną żywność lub bony żywnościowe

-pokrywać koszty związane z zakupem odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

-finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

-finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego wraz

z opiekunem

-finansować roboty budowlane -finansować zakup urządzeń lub wyposażenia -finansować zakup wartości niematerialnych i prawnych

-udostępniać pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej

-udostępniać pomoc tłumacza migowego lub tłumacza- przewodnika uprawnionym osobom głuchoniemym

Zostały utworzone następujące punkty pomocy, gdzie mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone:

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom
  im najbliższym (ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 lok. 33, 37-700 Przemyśl) godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 - 15:00; wtorek 13:00 - 20:00; sobota 9:00 - 13:00, e - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607 244 747
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom
  m najbliższym w Jarosławiu godziny otwarcia: poniedziałek 15:00 -19:00,

e- mail pomoc.jaroslaw@)gmail.com, tel. 607 244 740

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom
  im najbliższym w Przeworsku godziny otwarcia: wtorek 15:00 -19:00,

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607 259 997

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom
  im najbliższym w Lubaczowie godziny otwarcia: Środa 15:30 - 19:30

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.607 254 067

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom
  im najbliższym w Orłach godziny otwarcia Czwartek 15:00 -19:00

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607 244 740

Oprócz punktów stacjonarnych działa całodobowa (7 dni w tygodniu) infolinia nr 166 52 52 52