W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zawieszono do odwołania przyjmowanie Interesantów w sprawie skarg i wniosków.

W sytuacjach nie wymagających bezpośredniej rozmowy z prokuratorem proszę o kontaktowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Korespondencja doręczana osobiście przez Interesantów do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przyjmowana jest na bieżąco w godzinach urzędowania przez biuro podawcze.

Informujemy, że od 8 lutego 2019 r. Stowarzyszenie „Nowa Kultura" w Jarosławiu nr KRS 0000296159, realizuje zadania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości - „Funduszu Sprawiedliwości" w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Zakres, którym zajmować się będzie Stowarzyszenie określony został w §36 ust. l Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.