Prokurator Regionalny w Rzeszowie informuje, że Zarządzeniem Nr 68/18 z dnia 30 listopada 2018 roku ustalił dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuratorze Regionalnej w Rzeszowie.

W zamian za dzień wolny od pracy (24 grudnia 2018 r.) ustalił dzień 15 grudnia 2018 roku (sobota) dniem pracy w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w wymiarze 8 godzin - tj. od 7.30 do 15.30.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 62 /18

PROKURATORA REGIONALNEGO W RZESZOWIE

z dnia 24 października 2018 roku

Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 ze zm.), § 56 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017. 1206 ze zm.) oraz § 11 ust. 8 Regulaminu Pracy Prokuratury Regionalnej w zarządza się, co następuje;

§ 1

  1. Ustala się dzień 2 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie.
  2. W zamian za dzień wolny od pracy (2 listopada 2018 r.) ustala się dzień 17 listopada 2018 r. dniem pracy w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie.