Adam Fida - Zastępca Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie -

Mariusz Chudzik - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Janusz Karol Drozdowski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Piotr Dynia - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Grzegorz Gerlicki - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Artur Jochym - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Jadwiga Jajuga-Lis - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Marek Ochyra - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Stanisław Rokita - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Stanisław Rokita - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Anna Romaniuk - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Jaromir Rybczak - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Piotr Siekierski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Janusz Wiśniewski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Grzegorz Zarański - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Grażyna Zięba-Białowąs - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -

Małgorzata Kluz - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie -