Adam Fida - Zastępca Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie

Mariusz Chudzik - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Janusz Karol Drozdowski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Piotr Dynia - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Grzegorz Gerlicki - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Artur Jochym - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Jadwiga Jajuga-Lis - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Małgorzata Kluz - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Marek Ochyra - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Anna Romaniuk - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Jaromir Rybczak - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Piotr Siekierski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Janusz Wiśniewski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Grzegorz Zarański - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Grażyna Zięba-Białowąs - prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie