Numery rachunków kont sum depozytowych do wpłat zabezpieczeń i poręczeń majątkowych Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie to:

- 27 1130 1105 0005 2170 5490 0001 - waluta PLN,

 

- 97 1130 1105 0005 2170 5490 0002 - waluta USD,

 

- 70 1130 1105 0005 2170 5490 0003 - waluta EUR,

 

- 43 1130 1105 0005 2170 5490 0004 - waluta GBP,

 

- 16 1130 1105 0005 2170 5490 0005 - waluta CHF,

 

Dochody Skarbu Państwa (m. in. wpłaty z tytułu opłat kancelaryjnych - ksero, płyty CD/DVD)

- 17 1010 1528 0019 0622 3100 0000 - waluta PLN,