Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.1.2019, po przeprowadzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, mając na uwadze wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu z dnia 11 lutego 2019 roku - ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

Termin II etapu ustalono na dzień 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45 D, sala nr 31 (parter) o godz. 9:30.