Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.1.2019, po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 roku drugiego etapu konkursu - ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.

Termin III etapu ustalono na dzień 10 maja 2019 roku w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45 D, sala nr 106 (I piętro) o godz. 10:00.