Pytania testowe z konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie przeprowadzonego w 2019 roku

Prokurator Regionalny w Rzeszowie informuje, że po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.1.2019:

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.1.2019 - informuje, że ulega zmianie termin przeprowadzenia III etapu konkursu i etap ten odbędzie się w dniu 14 maja 2019 roku w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45 D, sala nr 106 (I piętro) o godz. 10:00.

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.1.2019, po przeprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 roku drugiego etapu konkursu - ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.

Termin III etapu ustalono na dzień 10 maja 2019 roku w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45 D, sala nr 106 (I piętro) o godz. 10:00.

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko eksperta do spraw zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, oznaczonego sygn. RP III WOS 1111.1.2019, po przeprowadzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, mając na uwadze wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu z dnia 11 lutego 2019 roku - ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

Termin II etapu ustalono na dzień 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45 D, sala nr 31 (parter) o godz. 9:30.

Pytania testowe z konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie przeprowadzonego w 2017 roku