Strukturę organizacyjną Prokuratury Regionalnej określa Zarządzenie Nr 1/2016 Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie tworzą:

  • Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
  • Wydział III Organizacyjno-Sądowy,
  • Wydział VI Budżetowo-Administracyjny,
  • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
  • Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Stanowisko Audytora Wewnętrznego.Schemat organizacyjny