Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej nadzoruje postępowanie o sygn. RP I Ds. 32.2017 w sprawie działania w okresie od sierpnia do października 2016 r. r. zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność polegała na deklarowaniu do właściwych Urzędów Celnych w kraju wewnątrzwspólnotowego nabywania samochodów osobowych przy pomocy podrobionych dokumentów zaniżających wartość pojazdów doprowadzając tym samym do uszczuplenia wartości podatku akcyzowego w łącznej wysokości 890.000 zł. Czynności w tej sprawie wykonuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

W trakcie postępowania w okresie od maja do sierpnia 2017 r. dokonano zatrzymania pięciu osób, wobec których zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju i dozoru Policji. We wrześniu 2017 r. dokonano zatrzymania dwóch osób, którym przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnienie przestępstw skarbowych w zakresie unikania i zaniżania należności podatkowych, ponadto oszustwa w związku z zaniżaniem wartości pojazdów, uszczupleniem należności w podatku akcyzowym w kwocie 890.000,00 zł, a także oszustw na szkodę osób fizycznych i prawnych, którzy ostatecznie nabyli te pojazdy na łączną kwotę 838.551,00 zł. Wobec podejrzanych Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie zgodnie z wnioskiem prokuratora.

W dniu 23 stycznia 2018 r. zatrzymano kolejne 4 osoby, którym przedstawiono zarzuty popełnienia czynów z art. 56 § 1 k.k.s.,tj. uszczuplenia podatku akcyzowego przy nabyciu nowych pojazdów sprowadzanych zza granicy celem dalszej odsprzedaży o łącznej wartości 630.673,00 zł. Wobec podejrzanych zastosowano środki wolnościowe w postaci poręczenia majątkowego i dozoru Policji.