W dniu 21 marca 2018 roku odbyła się narada roczna prokuratorów regionu rzeszowskiego. Była poświęcona omówieniu i ocenie pracy jednostek prokuratury podległych Prokuratorowi Regionalnemu w Rzeszowie w 2017 roku.
W naradzie uczestniczyli: Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Przemysław Funiok, Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus, Zastępca Prokuratora Regionalnego Adam Fida, Prokuratorzy Okręgowi, Prokuratorzy Rejonowi oraz inni prokuratorzy z regionu rzeszowskiego.


Naradę otworzył Prokurator Regionalny. Następnie głos zabrał Zastępca Prokuratora Generalnego Pan Prokurator Przemysław Funiok, który podziękował za zaproszenie do udziału w naradzie, podziękował też prokuratorom za całoroczną pracę. Przekazał uwagi kierownictwa Prokuratury Krajowej dotyczące pracy prokuratur i omówił wyniki tej pracy. Następnie Prokurator Regionalny omówił wyniki pracy regionu rzeszowskiego oraz poszczególnych jednostek prokuratury. Przedstawił kierunki działań jakie będą podejmowane w przyszłości na tych odcinkach, na których wyniki odbiegają od uśrednionych wyników krajowych. Wskazał na dobre wyniki pracy, które pozwalają na pozytywną ich ocenę.
Swoje wystąpienia zaprezentowali też Prokuratorzy Okręgowi w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu. Również omówili i ocenili wyniki pracy podległych im jednostek i wskazali kierunki dalszej działalności.
Powyższe wystąpienia potwierdziły utrzymującą się pozytywną ocenę pracy prokuratorów okręgu Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Narada 2018

Narada 2018

Narada 2018

Narada 2018

Narada 2018