Komunikat prasowy


Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie w dniu 29 czerwca 2018 r. skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia p-ko obywatelowi hiszpańskiemu Josepowi D.H. i dziesięciu innym osobom, którego oskarżono o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili obywatele Polski, Hiszpanii oraz państw Ameryki Łacińskiej, a która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatku VAT na stanowiącą wielką wartość łączną kwotę ponad 228 milionów złotych.Grupa przestępcza działała wykorzystując łańcuch faktycznie funkcjonujących, jak i fikcyjnych podmiotów gospodarczych mających siedziby na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, zajmujących się obrotem katodami miedziowymi i niklowymi oraz złomem miedzi, w których wystawiano i posługiwano się nierzetelnymi oraz sfałszowanymi fakturami VAT oraz podawano nieprawdę w składanych we właściwych urzędach skarbowych deklaracjach podatkowych. Oskarżonym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw, w tym oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy, fałszowania dokumentów, usuwania majątku spod egzekucji i innych.

W toku trwającego prawie 9 lat śledztwa, współprowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przez Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie Delegatury AB W w Lublinie, na mieniu oskarżonych oraz podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej dokonano zabezpieczenia łącznej kwoty ponad 60 milionów złotych na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych. Część z zabezpieczonych środków została przekazana właściwym urzędom skarbowym na poczet zobowiązań podatkowych wynikających z przestępczej działalności oskarżonych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.