Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie skierował dzisiaj do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia wobec dziesięciu byłych Dyrektorów Sądów obszaru apelacji krakowskiej i wrocławskiej, a to:

- Romana P. byłego Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
- Jacka G. byłego Dyrektora Sądu Okręgowego  w Tarnowie,
- Edwarda K. byłego Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach,
- Józefa K. byłego Dyrektora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,
- Bolesława R. byłego Dyrektora Sądu Okręgowego w  Krakowie,
- Mirosława S. byłego Dyrektora Sądu Rejonowego w  Zakopanem,
- Andrzeja C. byłego Dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
- Mariusza B.  byłego Dyrektora Sądu Rejonowego w Chrzanowie,
- Mateusza W. byłego Dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu,
- Ryszarda P. byłego Dyrektora Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Ośmiu oskarżonym zarzuca się udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na przywłaszczaniu środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie, tj. przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., jak również przyjęcie korzyści majątkowych, przez osoby pełniące funkcję publiczne w zamian za rzekome wykonanie prac zleconych w oparciu o fikcyjne umowy cywilnoprawne, które opiewają na kwoty w granicach od 13.000,00 złotych do około 230.000,00 złotych, tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k. i inne, a także popełnienia przestępstwa polegającego na podejmowaniu czynności w celu upozorowania legalności źródeł pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z dokonanego przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie, to jest przestępstwa kwalifikowanego z art. 299 § 1 k.k. i inne.

Pozostałym dwóm oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na przyjęciu korzyści majątkowych, przez osoby pełniące funkcję publiczne w zamian za rzekome wykonanie prac zleconych w oparciu o fikcyjne umowy cywilnoprawne, które opiewają na kwoty 4.000,00 złotych, tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k. i inne, a także  przestępstwa polegającego na podejmowaniu czynności w celu upozorowania legalności źródeł pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z dokonanego przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie, to jest przestępstwa kwalifikowanego z art. 299 § 1 k.k. i inne.

Obecnie wobec oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych wysokości od 10 tys. złotych do 200 tys. złotych, dozory Policji i zakazy opuszczania kraju. Na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną wartość 687.420,00 złotych.

Śledztwo trwa nadal, prowadzone są czynności dowodowe dotyczące pozostałych podejrzanych, w tym byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, głównej księgowej i innych pracowników Działu Finansowego oraz byłego dyrektora Centrum Zakupów Dla Sądownictwa w Krakowie.