Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nadzoruje śledztwo dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Łączna szkoda, poniesiona przez Skarb Państwa aktualnie wynosi ponad 32 miliony złotych.

W sprawie podejmowane są dalsze czynności, w tym w dniu 15 listopada 2018 r. dokonano zatrzymań kolejnych dwóch osób - pracowników CZDS IGB i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, poprzedzonych przeszukaniami, a to: Artura M. i Pawia R.

Wobec wymienionych powyżej osób sporządzone zostały postanowienia o przedstawieniu zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na przywłaszczaniu środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie, tj. przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., jak również popełnienia przestępstwa polegającego na podejmowaniu czynności w celu upozorowania legalności źródeł pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z dokonanego przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie, to jest przestępstwa kwalifikowanego z art. 299 § 1 k.k. i inne.

Aktualnie wykonywane są czynności polegające na ogłoszeniu zarzutów wyżej wskazanym osobom oraz przesłuchaniu ich w charakterze podejrzanych.

Po zakończeniu czynności procesowych podjęte zostaną decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych.