W nawiązaniu do informacji z dnia 15 listopada b.r. w sprawie zatrzymań w śledztwie dotyczącym przywłaszczania środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie podajemy do wiadomości, że po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych Artura M. i Pawła R., prokurator zastosował wobec wymienionych wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.