Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo prowadzone przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu oraz Zarząd Centralnego Biura Śledczego w Rzeszowie, dotyczące mającego miejsce w pierwszej połowie 2014 roku poświadczenia w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i innych miejscowościach na terenie Polski, nieprawdy w fakturach dokumentujących transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca, w celu usiłowania wprowadzenia w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pracowników właściwych urzędów skarbowych, poprzez podawanie w złożonych deklaracjach VAT-7 niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych dotyczących obrotu przez ustalone i nieustalone podmioty towarem w postaci oleju napędowego, narażając na uszczuplenie Skarb Państwa w wysokości co najmniej 7 185 777,00 zł, jak również wprowadzenia do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur, dotyczących obrotu olejem napędowym wystawionych w sposób nierzetelny na łączoną kwotę 38 mln zł, narażając w ten sposób Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku VAT.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podmioty biorące udział w przestępczym procederze, uczestniczyły w tworzeniu fikcyjnej dokumentacji, która w istocie nie potwierdzała przebiegu rzeczywistych operacji gospodarczych, których przedmiotem był głównie olej napędowy. Podmioty te nie prowadziły faktycznie działalności gospodarczej. Podejmowały jedynie działania, które miały stwarzać pozory prowadzenia takiej działalności, polegające m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń jako siedziby spółki, rejestrowaniu się jako podatnicy podatku VAT, składaniu deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, wykazując niewielkie kwoty podatku do uiszczenia w urzędzie skarbowym, czy prowadzeniu ksiąg podatkowych.

W dniu 21 listopada 2018 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Rzeszowie, działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie dokonali na terenie kraju zatrzymania kilku osób. Przedstawione im zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się  m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu olejem napędowym, popełnienia przestępstw karnoskarbowych, a także tzw. „ prania brudnych pieniędzy”.

Dokonano również kilkunastu przeszukań, m.in. na terenie województwa mazowieckiego, siedzib spółek zaangażowanych w przestępczy proceder. W trakcie tych czynności zabezpieczono dokumentację transportową, finansowo-księgową oraz handlową szeregu podmiotów gospodarczych, która zostanie poddana szczegółowym oględzinom.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprawa ma charakter rozwojowy.

W najbliższym czasie po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych, prokurator podejmie decyzje co do ewentualnych środków zapobiegawczych.