W toku śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej pod sygn. RP I Ds 62.2016 dotyczącego przywłaszczenia środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie, od dnia 23 listopada 2018 r. przedstawiono zarzuty kolejnym osiemnastu osobom, w tym pracownikom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, osobom delegowanym do tego sądu i wykonującym prace na podstawie umowy zlecenia.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 k.k. (udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez byłego Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzeja Pęcaka) oraz z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. (podejmowania czynności mających na celu upozorowanie legalności źródeł pochodzenia środków pieniężnych z dokonanego przez byłego Dyrektora Sądu i inne osoby przestępstwa kwalifikowanego z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. popełnionego na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w tym przyjętych przez nich jako gratyfikację za opisane zachowania, poprzez podpisywanie fikcyjnych umów z przedstawicielami firm zewnętrznych oraz fikcyjnych rachunków potwierdzających ich realizację). Kwoty przyjętych przez podejrzanych gratyfikacji wynoszą od 12.000,00 zł do ponad 140.000.00 zł.

Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.