Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo prowadzone przez Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie w sprawie działania od stycznia 2016 r. do sierpnia 2017 r., w Tarnowie, woj. małopolskiego, Jarosławiu, woj. podkarpackiego i innych miejscowościach na terenie Polski, zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami oraz dokumentami Tax Free w zakresie kupna - sprzedaży proszku do drukarek 3D Metal Powder Sin Titanum oraz podejmowaniu czynności, które mogą udaremnić lub znaczenie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, środków płatniczych pochodzących z wyżej opisanego przestępstw, jak również poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci faktur oraz dokumentów Tax Free, poprzez wprowadzenie do obrotu gospodarczego i posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz fakturami niedokumentującymi rzeczywistych operacji gospodarczych dotyczących obrotu wyżej wymienionym proszkiem do drukarek w celu wprowadzenia w błąd pracowników właściwych miejscowo i rzeczowo naczelników urzędów skarbowych, narażając Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku.

Z analizy sporządzonej przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego w Warszawie oraz zebranego w niniejszej sprawie materiału dowodowego jednoznacznie wynika, iż powyżej opisany proceder miał na celu wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT lub pomniejszenie należności wobec Skarbu Państwa, a łączna kwota uszczuplenia przez przedstawicieli poszczególnych firm, biorących udział w przestępczym procederze wynosi nie mniej niż 13 579 179,18 zł.

W dniu 18 marca 2019 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Rzeszowie oraz Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie dokonali na terenie kraju zatrzymania kilkunastu osób. Przedstawione im zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu proszkiem do drukarek 3D Metal Powder Sin Titanum, utrudnianie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego oraz innych przestępstw.

Jak ustalono - założycielem grupy przestępczej jest mieszkaniec województwa małopolskiego, któremu oprócz popełnienia w/w przestępstw zarzucono również popełnienie tzw. zbrodni vat-owskiej, polegającej na wystawieniu faktur VAT w imieniu swojej firmy, poświadczających nieprawdę w zakresie dotyczącym obrotu proszkiem do drukarek 3D Metal Powder Sin Titanum o zawyżonej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 12 915 408,36 zł. Za czyn ten podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Pozostałym podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wobec części podejrzanych rozważone zostanie wystąpienie z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W najbliższym czasie po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych, prokurator podejmie decyzje co do ewentualnych środków zapobiegawczych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.