W dniu 24 czerwca 2019 r. w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie odbyła się, organizowana przez Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie, konferencja na temat wzajemnej współpracy w sprawach karnych pomiędzy Prokuraturą Obwodową we Lwowie i prokuraturami okręgu Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Konferencja 24 czerwca 2019 roku

W konferencji udział wzięli przedstawiciele  kierownictwa Prokuratury Obwodowej we Lwowie w osobach zastępcy Prokuratora Obwodowego dr Galiny Borejko i Naczelnika Wydziału ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą  prokoratora Lubov Bukałovskiej, Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej w Warszawie w osobie prokuratora Cezarego Kłosa, z Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, kierownictwa Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie oraz poszczególnych prokuratur okręgowych a także prokuratorzy regionu rzeszowskiego zajmujący się obrotem zagranicznym. Przedmiotem konferencji była wymiana doświadczeń oraz prezentacja pojawiających się we wzajemnych relacjach problemów natury praktycznej. Spotkanie było kontynuacją międzynarodowej konferencji poświęconej tej tematyce zorganizowanej przez Stronę ukraińską 21 grudnia ubiegłego roku we Lwowie. Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach wysoko ocenili jakość i efektywność współpracy ze szczególnym uznaniem odnosząc się do zaangażowania Prokuratur Obwodu Lwowskiego w realizacji wniosków Strony polskiej.