Prokuratura Regionalna w Rzeszowie pod sygn. akt RP I Ds. 16.2018 nadzoruje prowadzone przez Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwo m.in. w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby wchodzące w skład zarządu oraz ustalonych pracowników Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku w okresie od czerwca 2010 roku do kwietnia 2017 roku, czym wyrządzono szkodę majątkową w wysokości co najmniej 170 min zł, tj. o przestępstwo kwalifikowane z art. 296 § 1 i 3 k.k i inne.

Postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte postanowieniem prokuratora z dnia 11 czerwca 2018 roku w oparciu o zawiadomienie złożone przez pełnomocnika Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, dotyczące między innymi nieprawidłowości związanych z procesem udzielania kredytów dla szeregu ustalonych podmiotów gospodarczych.

Niniejsze śledztwo pozostaje bez związku z wprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji w Podkarpackim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak aktualna sytuacja Banku pozostaje w zainteresowaniu tut. Prokuratury. Obecnie gromadzone są niezbędne dane, których pozyskanie pozwoli na właściwe ukierunkowanie dalszego toku postępowania.Wyniki przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Sanoku postępowania sprawdzającego będą wzięte pod uwagę w ocenie stanu sprawy.