W dniu 28 marca 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie odbyła się narada z udziałem przedstawicieli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W dniu 21 marca 2018 roku odbyła się narada roczna prokuratorów regionu rzeszowskiego. Była poświęcona omówieniu i ocenie pracy jednostek prokuratury podległych Prokuratorowi Regionalnemu w Rzeszowie w 2017 roku.
W naradzie uczestniczyli: Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Przemysław Funiok, Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus, Zastępca Prokuratora Regionalnego Adam Fida, Prokuratorzy Okręgowi, Prokuratorzy Rejonowi oraz inni prokuratorzy z regionu rzeszowskiego.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej nadzoruje postępowanie o sygn. RP I Ds. 32.2017 w sprawie działania w okresie od sierpnia do października 2016 r. r. zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność polegała na deklarowaniu do właściwych Urzędów Celnych w kraju wewnątrzwspólnotowego nabywania samochodów osobowych przy pomocy podrobionych dokumentów zaniżających wartość pojazdów doprowadzając tym samym do uszczuplenia wartości podatku akcyzowego w łącznej wysokości 890.000 zł. Czynności w tej sprawie wykonuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Komunikat prasowy


Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie w dniu 29 czerwca 2018 r. skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia p-ko obywatelowi hiszpańskiemu Josepowi D.H. i dziesięciu innym osobom, którego oskarżono o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili obywatele Polski, Hiszpanii oraz państw Ameryki Łacińskiej, a która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatku VAT na stanowiącą wielką wartość łączną kwotę ponad 228 milionów złotych.